Nieuws

 • Reparatie van producten wordt gemakkelijker en goedkoper

  Het Europees Parlement heeft ingestemd met een wet die reparatie van producten zoals wasmachines, smartphones en fietsen, aanmoedigt. Dit moet leiden tot goedkopere reparatie, duurzamere consumptie, minder afval en het stimuleren van de reparatiesect

 • Het belang van de Schengen Border Code

  Dat mensen zich zonder enige vorm van grenscontroles vrij door Europa kunnen bewegen is een van de grootste verworvenheden van de EU. Het is onmisbaar voor het functioneren van onze interne markt en het zit inmiddels in het DNA van de EU. Er is geen jongere in de EU die zich iets anders meer voor kan stellen. Zulke verworvenheden dien echter je wel te onderhouden.

 • Het gebruik van Chinese Nuctech-apparatuur door de Nederlandse douane

  Als het aan Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ligt, wordt het Chinese technologiebedrijf Nuctech uitgesloten van aanbestedingsprocedures in Europa. In haar reactie op een brief van Bart Groothuis stelt ze dat veiligheid boven prijs staat. In December 2022 stuurde Groothuis samen met 50 Euro­parlementariërs een brief naar President von der Leyen waarin hij waarschuwde voor het bedrijf dat scanners levert voor onder andere luchthavens. De oproep is duidelijk: geen Europees geld mag aan het Chinees staatsbedrijf Nuctech worden besteed voor de vernieuwing van douanecontroleapparatuur op onze grenzen. Het bedrijf vormt een onaanvaardbaar veiligheidsrisico.

 • Op werkbezoek naar Lampedusa en Catania

  Omdat ik met eigen ogen wil zien hoe de huidige Europese aanpak aan de buitengrens werkt, breng ik een driedaags bezoek aan Lampedusa en Catania in het kader van de Europese migratieproblematiek.

 • Natuurherstelwet legt ons land nog verder plat

  De gevolgen van Natura2000 hebben we volledig onderschat, laten we niet opnieuw zo’n fout begaan met de natuurherstelwet die EU-lidstaten wordt opgelegd, betogen Jan Huitema en Thom van Campen.

 • Europese Commissie is blind voor migratiecrisis

  Premier Rutte wil binnenkort maatregelen presenteren tegen de hoge asielinstoom, zei hij op het VVD-congres. Het moet vooral via de EU, maar er is geen urgentie, stellen Malik Azmani en Ruben Brekelmans.

 • Europa is open voor de Chips-business

  De EU bereikt akkoord op de Chips Act: investeert 43 miljard euro in de Europese chipsector om onze aanvoerlijnen te versterken en het vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken.

 • Laden langs de Europese snelweg wordt gemakkelijker

  Het aantal laadpalen voor auto’s en vrachtauto’s langs de Europese snelwegen gaat de komende jaren flink omhoog. Dat heeft de Europese Unie afgesproken in een nieuwe klimaatwet voor wegvervoer, scheepvaart en luchtvaart. De Europese Unie wil de uitstoot van CO2 in 2030 met 55% verminderen. Ik ben ontzettend blij met dit resultaat, want deze wet draagt daaraan bij.

 • Eindelijk Europese vooruitgang op aanpak migratie

  Het Europees Parlement (EP) heeft haar positie ingenomen op het Europees Asiel -en Migratiepact, in reactie op het voorstel van de Europese Commissie uit 2020. ‘De EP-positie is niet perfect, maar het is goed dat Europa nu de urgentie ziet en intern orde op zaken gaat stellen zodat we eindelijk grip krijgen op migratie’, betoogt fractievoorzitter Malik Azmani van de VVD-delegatie in het EP.

 • VVD tegen uitsluiting homoseksuele mannen bloeddonatie

  De Europese Commissie presenteerde op 14 juli 2022 een voorstel waarmee kwaliteits- en veiligheidsregels voor stoffen van menselijke oorsprong, zoals bloed- en plasmadonaties, worden aangepast. Jan Huitema en ik hebben voorstellen ingediend die ervoor moeten zorgen dat mannen die seks hebben met mannen (MSM) in Europa niet langer mogen worden uitgesloten van bloed- of plasmadonatie op grond van hun seksuele geaardheid.

 • Meer vrouwen in transport en logistiek

  Op dit moment is 22% van de medewerkers in de Europese transportsector vrouw. Drie procent van de piloten in de Europese luchtvaart is vrouw, twee procent van alle maritieme crewleden (op een schip) is vrouw en in de Europese spoorsector is gemiddeld twintig procent vrouw. Volgens mij kan en moet dit beter - zónder vrouwenquotum. Ik zie meer een rol voor de politiek in het wegnemen van obstakels die vrouwen ervan weerhouden een baan op te pakken in de transportsector. Eén van die grote obstakels is bijvoorbeeld het wegnemen van de loonkloof tussen vrouwen en mannen die hetzelfde werk doen, en die is in Nederland nog altijd een flinke 13,5% volgens Eurostat.

 • Laat de ECB doen wat ze moet doen

  Door de hoge inflatie zwelt het debat over het ECB-mandaat aan. We moeten zorgen dat de centrale bank op afstand blijft van de politiek. De ECB moet niet meer doen, maar juist minder.

 • Schepen aan de wal moeten aan de stekker

  Als je het nieuws volgt, kun je er bijna niet omheen: de Rotterdamse haven speelt een sleutelrol in onze energietransitie. Plannen voor de grootste waterstoffabriek in Europa op Maasvlakte 2, op termijn een CO2-opslagproject in de maak, aanleg van een warmteleiding tussen de haven en Den Haag, pijpleidingen tussen Nederland en Duitsland. Kortom: Rotterdam make it happen.

 • Opinie: Maak serieus werk van één Europees luchtruim

  ‘Maak één Europees luchtruim zonder grenzen, zodat wij niet meer hoeven om te vliegen.’ Een duidelijke oproep richting Brussel van piloten Peter, Rudi en Arjan van diverse vliegmaatschappijen op social media. Een boodschap waar snel gehoor aan moet worden gegeven. Op dit moment is het Europees luchtruim namelijk hopeloos versplinterd, waardoor vliegtuigen nog steeds onnodig moeten omvliegen om op hun bestemming te komen. Directer vliegen naar een bestemming biedt voordelen voor het milieu én de reiziger.